چگونه روز معاملاتی خود را در زمانی که بازار در Quotex ثابت است بگذرانید
استراتژی ها

چگونه روز معاملاتی خود را در زمانی که بازار در Quotex ثابت است بگذرانید

بازار در حال تغییر دائمی است. بزرگترین تغییر در جهت این تغییر نهفته است. این می تواند حرکت رو به بالا باشد، می تواند به سمت پایین باشد، اما می تواند به صورت جانبی نیز باشد و سپس می...