نحوه ثبت نام و شروع تجارت با یک حساب آزمایشی در Quotex
آموزش ها

نحوه ثبت نام و شروع تجارت با یک حساب آزمایشی در Quotex

باز کردن یک حساب کاربری با ما یک فرآیند یکپارچه است و تنها شامل چند مرحله است. ابتدا، قبل از شروع معامله، شما را با یک حساب آزمایشی شروع می کنیم. ما همچنین عوامل دیگری را که باید قبل از معامله از آنها آگاه باشید، پوشش خواهیم داد.