របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex

របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
នៅ Quotex យើងខិតខំផ្តល់ជូនអ្នកនូវជម្រើសគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការតាមរបៀបដែលអ្នកចង់ធ្វើ។ យើង​ក៏​ផ្តល់​ជូន​នូវ​វិធី​បង់ប្រាក់​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ជាក់លាក់​សម្រាប់​ប្រទេស​របស់​អ្នក​ផង​ដែរ​ ហើយ​និង​ពេលវេលា​ដំណើរការ​ប្រតិបត្តិការ​ភ្លាមៗ។


របៀបដកប្រាក់ពី Quotex


តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដកប្រាក់ពី Quotex តាមរយៈ Crypto?

ការដកប្រាក់ Bitcoin អាចរកបាន 24/7 នៅ Quotex ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបដែលអ្នកអាចដក bitcoin ពី Quotex ទៅកាន់កាបូប Bitcoin ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ចំណាំ ៖ វិធីសាស្ត្រដែលអ្នកបានជ្រើសរើសដាក់ប្រាក់ក្នុងគណនីក៏ជាវិធីដកប្រាក់ផងដែរ។

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកតាមរយៈ Bitcoin អ្នកក៏នឹងដក Bitcoin ផងដែរ។

1. ជ្រើសរើស "ការដកប្រាក់" ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
2. ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់៖ ដូចជា Bitcoin (BTC)។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
ដកប្រាក់ដោយប្រើ Bitcoin ដូច្នេះបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ្នកទទួល bitcoin ដែលអ្នកចង់ទទួលនៅក្នុង "Purse" ហើយបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់ដក។ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង "បញ្ជាក់" ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
3. បញ្ចូលកូដ PIN ពួកគេផ្ញើទៅអ៊ីមែលរបស់អ្នក ហើយចុចប៊ូតុង "បញ្ជាក់" ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
4. សំណើរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើដោយជោគជ័យ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
ពិនិត្យមើលសំណើដកប្រាក់របស់អ្នកទាំងអស់ ចុច "ប្រតិបត្តិការ"។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
អ្នកឃើញសំណើចុងក្រោយបង្អស់ខាងក្រោម។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដកប្រាក់ពី Quotex តាមរយៈ Visa / MasterCard?

ការ ដកប្រាក់ ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយប្រើប្រព័ន្ធទូទាត់ដូចគ្នាដែលបានប្រើសម្រាប់ការ ដាក់ប្រាក់

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកតាមរយៈប្រព័ន្ធទូទាត់ Visa/MasterCard អ្នកក៏នឹងដកប្រាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធទូទាត់ Visa/MasterCard ផងដែរ។

1. ជ្រើសរើស "ការដកប្រាក់" នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃទំព័រ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
2. ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់៖ Visa / MasterCard ។

បញ្ចូលទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់ដក។ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង "បញ្ជាក់" ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
3. បញ្ចូល Pin-code ពួកគេទើបតែបានផ្ញើទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់អ្នក។ ចុច "បញ្ជាក់" ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
4. សំណើរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើដោយជោគជ័យ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
ពិនិត្យមើលសំណើដកប្រាក់របស់អ្នកទាំងអស់ ចុច "ប្រតិបត្តិការ" ហើយអ្នកឃើញសំណើចុងក្រោយដូចខាងក្រោម។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដកប្រាក់ពី Quotex តាមរយៈការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក (លុយល្អឥតខ្ចោះ Advcash, MoMo)?

ការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិកកំពុងរីកចម្រើនក្លាយជាការពេញនិយមខ្លាំងដោយសារតែល្បឿន និងភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។ ការទូទាត់ដោយគ្មានសាច់ប្រាក់ ចំណេញពេលវេលា និងងាយស្រួលអនុវត្តផងដែរ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​មេរៀន​សម្រាប់​ការ​ដក​ប្រាក់​តាម​រយៈ​ការ​ទូទាត់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក។

វិធីសាស្រ្តដែលអ្នកបានជ្រើសរើសដើម្បីដាក់ប្រាក់ក្នុងគណនីក៏ជាវិធីសាស្រ្តនៃការដកប្រាក់ផងដែរ។
ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកតាមរយៈ Perfect Money អ្នកក៏នឹងដកប្រាក់តាមរយៈ Perfect Money ផងដែរ។


1. ចុច "ដកប្រាក់" នៅបង្អួចប្រតិបត្តិពាណិជ្ជកម្ម។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
2. ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់៖ លុយល្អឥតខ្ចោះ បញ្ចូល កាបូប និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់ដក។ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង "បញ្ជាក់" ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
3. បញ្ចូលកូដ PIN ពួកគេផ្ញើទៅអ៊ីមែលរបស់អ្នក ហើយចុចប៊ូតុង "បញ្ជាក់" ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
4. សំណើរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើដោយជោគជ័យ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
ពិនិត្យមើលសំណើដកប្រាក់របស់អ្នកទាំងអស់ ចុច "ប្រតិបត្តិការ" អ្នកឃើញសំណើចុងក្រោយបំផុតខាងក្រោម។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex

របៀបដកប្រាក់ពី Quotex ទៅគណនីធនាគារ

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលអ្នកអាចប្រើការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារដើម្បីដកប្រាក់ដោយប្រើគណនីជួញដូរ Quotex របស់អ្នក។

1. ចុចប៊ូតុងដកប្រាក់នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃទំព័រនៅលើគេហទំព័រ Quotex ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
2. ជ្រើសរើសការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារពីតំបន់ដកប្រាក់ ហើយបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់ដកទៅកាន់គណនីធនាគាររបស់អ្នក។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
3. បញ្ចូលកូដ PIN ពួកគេផ្ញើទៅអ៊ីមែលរបស់អ្នក ហើយចុចប៊ូតុង "បញ្ជាក់" ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
4. សំណើរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើដោយជោគជ័យ។

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ (FAQ)

តើមានថ្លៃសេវាសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ ឬដកប្រាក់ពីគណនីដែរឬទេ?

ទេ ក្រុមហ៊ុនមិនគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ ឬសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ឡើយ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមានតម្លៃពិចារណាថាប្រព័ន្ធទូទាត់អាចគិតថ្លៃសេវារបស់ពួកគេ និងប្រើអត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណខាងក្នុង។

តើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីដកប្រាក់?

ជាមធ្យម នីតិវិធីដកប្រាក់ត្រូវចំណាយពេលពីមួយទៅប្រាំថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណើដែលត្រូវគ្នារបស់អតិថិជន ហើយអាស្រ័យតែលើបរិមាណនៃសំណើដែលបានដំណើរការក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ ក្រុមហ៊ុនតែងតែព្យាយាមធ្វើការទូទាត់ដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃដែលសំណើត្រូវបានទទួលពីអតិថិជន។

តើចំនួនដកប្រាក់អប្បបរមាគឺជាអ្វី?

ចំនួនដកប្រាក់អប្បបរមាចាប់ផ្តើមពី 10 ដុល្លារសម្រាប់ប្រព័ន្ធទូទាត់ភាគច្រើន។

សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ចំនួនទឹកប្រាក់នេះចាប់ផ្តើមពី 50 ដុល្លារអាមេរិក (ហើយអាចខ្ពស់ជាងនេះសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណមួយចំនួន ឧទាហរណ៍ Bitcoin)។


តើខ្ញុំត្រូវផ្តល់ឯកសារណាមួយដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់ដែរឬទេ?

ជាធម្មតា ឯកសារបន្ថែមដើម្បីដកប្រាក់មិនចាំបាច់ទេ។ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអាចស្នើឱ្យអ្នកបញ្ជាក់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយស្នើសុំឯកសារជាក់លាក់។ ជាធម្មតា នេះត្រូវបានធ្វើក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់សកម្មភាពទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ ការក្លែងបន្លំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់មូលនិធិដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់។

បញ្ជីឯកសារបែបនេះគឺតិចបំផុត ហើយប្រតិបត្តិការដើម្បីផ្តល់ឱ្យពួកគេនឹងមិនចំណាយពេល និងការខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនសម្រាប់អ្នកទេ។

របៀបដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex


របៀបដាក់ប្រាក់ក្នុង Quotex ដោយប្រើ Crypto

មុនពេលអ្នកបញ្ចូលទឹកប្រាក់របស់អ្នកនៅលើ Quotex សូមចងចាំថាបច្ចុប្បន្ន Quotex គាំទ្ររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូខាងក្រោម៖ USDT, TRX, BTC, LTC, ETH, BSC, USDC, MATIC, SOLANA, POLKADOT, Shiba Inu, ZEC, BUSD, Dash, Dogecoin, Ripple, Dai, Bitcoin Cash ។

1) ចុចលើប៊ូតុង " ដាក់ប្រាក់ " ពណ៌បៃតង នៅជ្រុងខាងលើខាងស្តាំនៃផ្ទាំង។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
2) ជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដែល Quotex គាំទ្រ។ឧទាហរណ៍ជ្រើសរើស "Bitcoin (BTC)"។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
3) ជ្រើសរើសប្រាក់រង្វាន់របស់អ្នក ហើយបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់នៃការដាក់ប្រាក់។ បន្ទាប់មកចុច "ដាក់ប្រាក់" ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
4) ជ្រើសរើស Bitcoin សម្រាប់ដាក់ប្រាក់។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
5) គ្រាន់តែចម្លងអាសយដ្ឋានដាក់ប្រាក់របស់អ្នក ហើយបិទភ្ជាប់វាទៅក្នុងវេទិកាដកប្រាក់ ហើយបន្ទាប់មកអ្នកអាចដាក់កាក់ទៅ Quotex ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
6) បន្ទាប់ពីផ្ញើវាដោយជោគជ័យ អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹង "ការទូទាត់ពេញលេញ" ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
7) ពិនិត្យប្រាក់របស់អ្នកនៅលើគណនីផ្ទាល់។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex

សូមមើលទំព័រនេះដើម្បីមើលបន្ថែម៖ របៀបដាក់ប្រាក់ដោយ Cryptocurrency ក្នុង Quotex

របៀបដាក់ប្រាក់ក្នុង Quotex ដោយប្រើ Visa / MasterCard?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងដាក់ប្រាក់ដំបូងរបស់អ្នកទៅ Quotex សូមព្យាយាមផ្ញើប្រាក់បន្តិចបន្តួចជាមុនសិន ដើម្បីស្គាល់ខ្លួនអ្នកជាមួយនឹងដំណើរការ ហើយត្រូវប្រាកដថាអ្វីៗដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។ 1) ចុចលើប៊ូតុង " ដាក់ប្រាក់

" ពណ៌បៃតង នៅជ្រុងខាងលើខាងស្តាំនៃផ្ទាំង។ 2) បន្ទាប់ពីវាចាំបាច់ក្នុងការជ្រើសរើសវិធីសាស្រ្តនៃការដាក់ប្រាក់ក្នុងគណនី។ ជ្រើសរើស "Visa / MasterCard" ។ 3) ជ្រើសរើសប្រាក់រង្វាន់របស់អ្នក ហើយបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់នៃការដាក់ប្រាក់។ បន្ទាប់មកចុច "ដាក់ប្រាក់" ។ 4) បំពេញទម្រង់ដោយបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតនៃការទូទាត់ដែលបានស្នើសុំ ហើយចុច "បង់ប្រាក់" ។ 5) ដាក់ប្រាក់ដោយជោគជ័យ ពិនិត្យប្រាក់នៅលើគណនីផ្ទាល់របស់អ្នក។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex

របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex

របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex

របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex

របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex ដោយប្រើការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក (លុយល្អឥតខ្ចោះ Advcash, MoMo Wallet)?

ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនី Quotex របស់អ្នកចំណាយពេលត្រឹមតែពីរបីដងប៉ុណ្ណោះ៖

1) បើកបង្អួចប្រតិបត្តិពាណិជ្ជកម្ម ហើយចុចលើប៊ូតុងពណ៌បៃតង " ដាក់ប្រាក់ " នៅជ្រុងខាងលើខាងស្តាំនៃផ្ទាំង។

របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
2) ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូននូវវិធីសាស្រ្តងាយស្រួលជាច្រើនដែលមានសម្រាប់អតិថិជន ហើយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់។ ជ្រើសរើស "លុយល្អឥតខ្ចោះ" ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
3) ជ្រើសរើសប្រាក់រង្វាន់របស់អ្នក ហើយបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់នៃការដាក់ប្រាក់។ បន្ទាប់មកចុច "ដាក់ប្រាក់" ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
4) ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់ដែលចង់បានហើយចុច "ធ្វើការទូទាត់" ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
5) បំពេញទម្រង់ដោយបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតនៃការទូទាត់ដែលបានស្នើសុំហើយចុច "មើលការទូទាត់ជាមុន" ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
6) ដាក់ប្រាក់ដោយជោគជ័យ ពិនិត្យប្រាក់នៅលើគណនីផ្ទាល់របស់អ្នក។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex

របៀបដាក់ប្រាក់ក្នុង Quotex ដោយប្រើការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ

1. អ្នកអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនី Quotex របស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយនឹងការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ។ ចុចលើ Deposit នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃផ្ទាំង។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
2. ជ្រើសរើសការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារជាវិធីបង់ប្រាក់។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
3. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់នៃការដាក់ប្រាក់ហើយចុចប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
4. ជ្រើសរើសធនាគាររបស់អ្នក ហើយចុចប៊ូតុង "បង់ប្រាក់" ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex
5. ចូលទៅក្នុងសេវាបណ្តាញរបស់ធនាគាររបស់អ្នក (ឬចូលទៅកាន់ធនាគាររបស់អ្នក) ដើម្បីផ្ទេរប្រាក់។ បញ្ចប់ការផ្ទេរ។
របៀបដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Quotex


សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ (FAQ)


តើចំនួនប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមាគឺជាអ្វី?

អត្ថប្រយោជន៍នៃវេទិកាពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺថាអ្នកមិនចាំបាច់ដាក់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមការជួញដូរដោយការវិនិយោគប្រាក់តិចតួច។ ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមាគឺ 10 ដុល្លារអាមេរិក។

តើមានថ្លៃសេវាសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ ឬដកប្រាក់ពីគណនីដែរឬទេ?

ទេ ក្រុមហ៊ុនមិនគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ ឬសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ឡើយ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមានតម្លៃពិចារណាថាប្រព័ន្ធទូទាត់អាចគិតថ្លៃសេវារបស់ពួកគេ និងប្រើអត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណខាងក្នុង។

តើ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ដាក់​ប្រាក់​ក្នុង​គណនី​របស់​វេទិកា​ពាណិជ្ជកម្ម​ទេ ហើយ​តើ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ធ្វើ​វា​ញឹកញាប់​ប៉ុណ្ណា?

ដើម្បីធ្វើការជាមួយជម្រើសឌីជីថល អ្នកត្រូវបើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួន។ ដើម្បីបញ្ចប់ការជួញដូរពិតប្រាកដ អ្នកប្រាកដជាត្រូវធ្វើការដាក់ប្រាក់ក្នុងចំនួនជម្រើសដែលបានទិញ។

អ្នកអាចចាប់ផ្តើមការជួញដូរដោយគ្មានសាច់ប្រាក់ ដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់គណនីបណ្តុះបណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន (គណនីសាកល្បង)។ គណនីបែបនេះគឺមិនគិតថ្លៃទេ ហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ហាញពីដំណើរការនៃវេទិកាពាណិជ្ជកម្ម។ ដោយមានជំនួយពីគណនីបែបនេះ អ្នកអាចអនុវត្តការទទួលបានជម្រើសឌីជីថល ស្វែងយល់ពីគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃការជួញដូរ សាកល្បងវិធីសាស្រ្ត និងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗ ឬវាយតម្លៃកម្រិតនៃវិចារណញាណរបស់អ្នក។
Thank you for rating.