របៀបចុះឈ្មោះ និងចាប់ផ្តើមការជួញដូរជាមួយគណនីសាកល្បងនៅក្នុង Quotex
ការបង្រៀន

របៀបចុះឈ្មោះ និងចាប់ផ្តើមការជួញដូរជាមួយគណនីសាកល្បងនៅក្នុង Quotex

ការបើកគណនីជាមួយយើងគឺជាដំណើរការគ្មានថ្នេរ ដែលពាក់ព័ន្ធតែពីរបីជំហានប៉ុណ្ណោះ។ ដំបូង យើងនឹងធ្វើឱ្យអ្នកចាប់ផ្តើមជាមួយគណនីសាកល្បង មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ យើងក៏នឹងគ្របដណ្តប់លើកត្តាផ្សេងទៀតដែលអ្នកគួរដឹងមុនពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។
របៀបចូល និងដាក់ប្រាក់ក្នុង Quotex
ការបង្រៀន

របៀបចូល និងដាក់ប្រាក់ក្នុង Quotex

បន្ទាប់ពីចូលដោយជោគជ័យទៅ Quotex អ្នកអាចដាក់ប្រាក់គ្រីបតូពីកាបូបមួយផ្សេងទៀតទៅ Quotex ឬដាក់ប្រាក់ក្នុងស្រុក៖ USD, អឺរ៉ូ, GBP… ឬដោយប្រើកាតធនាគារ ការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិកក្នុង Quotex ។
របៀបចុះឈ្មោះ និងដកប្រាក់នៅលើ Quotex
ការបង្រៀន

របៀបចុះឈ្មោះ និងដកប្រាក់នៅលើ Quotex

ដើម្បីរកប្រាក់តាម Digital Options ដំបូងអ្នកត្រូវតែបើកគណនីដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះអ្នកត្រូវចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រ Quotex ។ ដំណើរការចុះឈ្មោះគឺសាមញ្ញ ហើយមិនចំណាយពេលច្រើនទេ។
របៀបទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី Quotex សម្រាប់ទូរសព្ទដៃ (Android)
ការបង្រៀន

របៀបទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី Quotex សម្រាប់ទូរសព្ទដៃ (Android)

របៀបទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី Quotex នៅលើទូរសព្ទ Android កម្មវិធីជួញដូរ Quotex សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកម្មវិធីដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការជួញដូរតាមអ៊ីនធឺណិត។...